Je nutné, abych i nadále navštěvoval očního lékaře?
OdySight Care nenahrazuje konzultace a prohlídky u očního lékaře. K očnímu lékaři byste měli i nadále chodit a řídit se jeho doporučeními.