Jsou zrakové testy OdySight Care rovnocenné testům provedeným zdravotnickým pracovníkem?
Zrakový test aplikace byl hodnocen v klinické studii. Studie prokázala, že test zrakové ostrosti OdySight Care měl vysokou úroveň korelace se standardními osobními testy.