Má aplikace OdySight Care označení CE?
Označení CE znamená, že výrobek je v souladu s evropskými právními předpisy, a umožňuje tak jeho distribuci v rámci Evropského hospodářského prostoru. Existuje několik tříd zdravotnických prostředků, od třídy I (nízké riziko) po třídu III (vysoké riziko).

OdySight Care je zdravotnický prostředek I. třídy, který má označení CE (vlastní certifikaci) v souladu s pravidly pro zdravotnické prostředky platného nařízení 2017/745 (EU). Náš systém řízení kvality je v souladu s normou ISO 13485.