Czy aplikacja OdySight Care posiada oznaczenie CE?
Oznaczenie CE wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi, umożliwiając w ten sposób jego dystrybucję w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Istnieje kilka klas wyrobów medycznych, od klasy I (niskie ryzyko) do klasy III (wysokie ryzyko).

OdySight Care jest wyrobem medycznym klasy I, który posiada znak CE (samodzielna certyfikacja) zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrobów medycznych zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu 2017/745 (UE). Nasz system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 13485.