Czy mogę zbadać oboje oczu tego samego dnia?
Aplikacja OdySight Care pozwala wykonać dowolną liczbę badań ostrości wzroku. Jeśli po wykonaniu badania pierwszego oka chcesz zbadać drugie oko, po prostu kliknij przycisk Rozpocznij na środku ekranu i wybierz oko, które jeszcze nie było badane.
Następnie będzie można wykonać drugie badanie ostrości wzroku.