Dlaczego aplikacja OdySight Care prosi o dostęp do zdjęć?
Przy pierwszym otwarciu aplikacji wyświetlany jest następujący komunikat:
„Aplikacja wymaga dostępu do aparatu, aby określić, jak daleko jesteś od ekranu, i upewnić się, że badania są przeprowadzane we właściwych warunkach”.

Następnie wyświetlony zostanie jeden z następujących komunikatów:

„Zezwolić aplikacji OdySight Care na dostęp do zdjęć, mediów i innych plików na tym urządzeniu?”

lub

„Aplikacja OdySight Care chce uzyskać dostęp do aparatu. Jest to niezbędne w celu rozpoznawania twarzy i obliczania odległości podczas badań”.

Wymagany jest dostęp do pamięci masowej, aby aplikacja została zainstalowana na Twoim urządzeniu.

Dostęp do aparatu jest niezbędny do wykonywania badań wzroku. Aparat pozwala sprawdzić, czy znajdujesz się w odpowiedniej odległości od ekranu w celu wykonania badań w możliwie najlepszych warunkach.

Aplikacja OdySight Care nie zapisuje żadnych Twoich zdjęć. Wszystkie uprawnienia wymagane podczas instalacji aplikacji są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.