Gdzie można znaleźć przewodnik użytkownika?
Przewodnik użytkownika OdySight Care jest dostępny w aplikacji w dowolnym momencie. Na stronie głównej kliknij menu informacyjne (ikona trzech poziomych linii w prawym górnym rogu ekranu). Nastąpi przekierowanie do sekcji „Pomoc”, gdzie znajduje się przycisk „Przewodnik użytkownika”. Kliknij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do przewodnika użytkownika szczegółowo opisującego główne funkcje aplikacji.