Rozpoczynanie badania wzroku
Aplikacja OdySight Care pozwala wykonać dowolną liczbę badań ostrości wzroku. Aby rozpocząć badanie wzroku:
  • Otwórz aplikację OdySight Care i wpisz swój osobisty kod.
  • Po zalogowaniu się kliknij przycisk Rozpocznij na środku ekranu.
  • Wybierz, które oko chcesz zbadać, i rozpocznij badanie.

Następnie możesz zapoznać się z instrukcjami aplikacji i rozpocząć badanie wzroku. Więcej informacji można znaleźć w artykule Gdzie należy robić badania?