W jakich warunkach należy wykonywać badania?
W celu uzyskania porównywalnych wyników z obu badań, ważne jest, aby były one wykonywane w możliwie najlepszych warunkach. Podczas każdego badania aplikacja sprawdza:

  • Jasność otoczenia. Upewnij się, że wykonujesz badania w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, bez źródła światła świecącego bezpośrednio na Twoją twarz lub urządzenie. Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu, które jest zbyt ciemne lub zbyt jasne, aplikacja poprosi Cię o przejście w inne miejsce w celu wykonania badania.
  • Odległość od ekranu. Podczas badań przy użyciu aplikacji OdySight Care Twoja twarz powinna znajdować się w odległości od 35 do 45 cm od ekranu. Odległość ta jest sprawdzana przed rozpoczęciem badania i monitorowana przez cały czas jego trwania.

Jeśli jasność lub odległość od ekranu nie są prawidłowe, aplikacja poprosi Cię o przeniesienie się w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków do przeprowadzenia badania wzroku.

Jeśli masz trudności z utrzymaniem urządzenia w odpowiedniej odległości, upewnij się, że znajduje się ono na stabilnej powierzchni. Jeśli masz problem z wykrywaniem twarzy, zakryj drugie (niezbadane) oko ręką trzymaną w pozycji poziomej, a nie pionowej.