Aká je priemerná dĺžka relácie pri používaní aplikácie OdySight Care?
Priemerné trvanie testu zrakovej ostrosti je 5 minút. To sa môže líšiť v závislosti od odpovedí, ktoré poskytnete počas testu.