Ako môžem odstrániť svoj účet?
Kliknite na ponuku informácií (ikona s tromi vodorovnými čiarami v pravom hornom rohu obrazovky). Potom sa zobrazí ponuka Pomoc. Ak chcete odstrániť svoj účet, kliknite na ponuku „Právne“ (ikona štítu v pravom dolnom rohu obrazovky).

V tejto časti nájdete tlačidlo „Odstrániť môj účet“.
Keď odstránite svoj účet, odstránia sa aj výsledky testov uložené vo vašom zariadení.
Následne dostanete potvrdenie, že všetky výsledky uložené vo vašom zariadení boli odstránené.