Ako zavriem aplikáciu v zariadení od spoločnosti Apple?
Ak chcete aplikáciu OdySight Care zatvoriť v zariadení Apple (iPhone alebo iPad), postupujte takto:

  • Stlačte tlačidlo domov (okrúhle tlačidlo pod obrazovkou) dvakrát hneď za sebou. Zobrazí sa zoznam otvorených aplikácií s oknom OdySight Care v popredí.
  • Potiahnite okno OdySight Care zdola nahor, kým nezmizne.

Keď okno zmizne, znamená to, že aplikácia je zatvorená.

Ak vaše zariadenie nemá tlačidlo Domov, položte prst do dolnej časti obrazovky a posuňte ho nahor, aby sa zobrazil zoznam otvorených aplikácií.