Ako zavriem aplikáciu v zariadení s operačným systémom Android?
Keď spustíte aplikáciu OdySight Care, otvorí sa v režime celej obrazovky. Ak chcete ukončiť režim celej obrazovky, postupujte podľa pokynov nižšie:

  • Položte prst na dolnú časť obrazovky a potiahnite prstom nahor. V zariadení s operačným systémom Android sa zobrazia tlačidlá: trojuholník, kruh a štvorec.
  • Kliknite na štvorec. Okno aplikácie sa zmenší a zobrazí sa vaša tapeta a všetky ostatné otvorené aplikácie.

Spôsob zatvorenia aplikácie OdySight Care závisí od zariadenia, ale tu je zoznam možných spôsobov:

  • Kliknite na X v pravom hornom rohu okna OdySight Care.
  • Kliknite na X v ľavom hornom rohu okna OdySight Care.
  • Potiahnite okno OdySight Care zľava doprava, kým nezmizne.
  • Potiahnite okno OdySight Care nahor a nadol, kým nezmizne.

Keď okno zmizne, znamená to, že aplikácia je zatvorená.