Chcem zopakovať zrakový test. Ako to mám urobiť?
Po dokončení testu zrakovej ostrosti sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
„Koniec testu. Test bol dokončený." Ak ste si nezakryli oko alebo ste narazili na problém, test zopakujte.

V prípade problému môžete test reštartovať kliknutím na tlačidlo Znovu v dolnej časti obrazovky. Ak sa rozhodnete kliknúť na tlačidlo Pokračovať, vaše výsledky testov sa uložia a nebudete sa môcť vrátiť späť.