Kde nájdem používateľskú príručku?
Používateľská príručka OdySight Care je kedykoľvek prístupná z aplikácie. Na hlavnej stránke kliknite na informačné menu (ikona s tromi vodorovnými čiarami v pravom hornom rohu obrazovky). Toto vás nasmeruje na „Pomoc“, kde nájdete tlačidlo Používateľská príručka. Kliknutím na toto tlačidlo získate prístup k používateľskej príručke s podrobnosťami o hlavných funkciách aplikácie.