Má aplikácia OdySight Care označenie CE?
Označenie CE znamená, že výrobok je v súlade s európskymi právnymi predpismi, čo umožňuje jeho distribúciu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Existuje niekoľko tried zdravotníckych pomôcok, od triedy I (nízke riziko) po triedu III (vysoké riziko).

OdySight Care je zdravotnícka pomôcka triedy I, ktorá má označenie CE (vlastný certifikát) podľa pravidiel pre zdravotnícke pomôcky platného nariadenia 2017/745 (EÚ). Náš systém riadenia kvality je v súlade s normou ISO 13485.