Prečo OdySight Care požaduje prístup k mojim fotografiám?
Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Aplikácia potrebuje prístup k fotoaparátu, aby zistila, ako ďaleko ste od obrazovky a aby sa zabezpečilo absolvovanie testu v správnych podmienkach.

Potom sa zobrazí jedna z nasledujúcich správ:

„Povoliť OdySight Care prístup k fotografiám, médiám a iným súborom v tomto zariadení?“

alebo

„OdySight Care potrebuje získať prístup ku kamere. Je to potrebné na rozpoznávanie tváre a na výpočet vzdialenosti počas testov.“

Prístup k úložisku je potrebný na inštaláciu aplikácie do vášho zariadenia.

Prístup ku kamere je potrebný na vykonávanie zrakových testov. Kamera umožňuje skontrolovať, či ste v správnej vzdialenosti od obrazovky, aby ste mohli vykonať testy v čo najlepších podmienkach.

Aplikácia OdySight Care neuchováva žiadne z vašich fotografií. Všetky povolenia požadované pri inštalácii aplikácie sú potrebné na jej správne fungovanie.