Sú zrakové testy OdySight Care rovnocenné s testami vykonávanými odborným lekárom?
Zrakový test aplikácie bol hodnotený v klinickom skúšaní. Štúdia preukázala, že test zrakovej ostrosti OdySight Care mal vysokú úroveň korelácie so štandardnými osobnými testami.