Za akých podmienok mám robiť testy?
Na získanie porovnateľných výsledkov medzi testami je dôležité, aby sa testy vykonávali za čo najlepších podmienok. Počas každého testu aplikácia neustále kontroluje:

  • Jas okolitého prostredia. Uistite sa, že testy vykonávate v dobre osvetlenej miestnosti bez zdroja svetla, ktorý by svietil priamo na vašu tvár alebo zariadenie. Ak sa nachádzate v miestnosti, ktorá je príliš tmavá alebo príliš svetlá, aplikácia vás požiada, aby ste sa presunuli na vykonanie testu.
  • Vaša vzdialenosť od obrazovky. Počas testov OdySight Care by mala byť vaša tvár vo vzdialenosti 35 až 45 cm od obrazovky. Táto vzdialenosť sa kontroluje pred začiatkom testu a sleduje sa počas celého testu.

Ak jas alebo vzdialenosť od obrazovky nie sú správne, budete požiadaní, aby ste sa premiestnili, aby sa zabezpečili čo najlepšie podmienky na vykonanie zrakového testu.

Ak máte ťažkosti s udržiavaním zariadenia v správnej vzdialenosti, skontrolujte, či je umiestnené na stabilnom povrchu. Ak máte problém s detekciou tváre, nezabudnite si zakryť druhé (netestované) oko rukou držanou vodorovne, nie zvisle.