Zmena jazyka aplikácie
Kedykoľvek môžete prepnúť z jedného jazyka do druhého. Zmena jazyka aplikácie:

  • Otvorte aplikáciu OdySight Care a zadajte svoj osobný kód.
  • Po prihlásení kliknite na ponuku informácií v pravom hornom rohu obrazovky (vodorovné čiarky).
  • Kliknutím na ponuku nastavení (ikona ozubeného kolieska v dolnej časti obrazovky) zobrazíte zoznam dostupných jazykov.
  • Kliknutím vyberte požadovaný jazyk

Správa potom potvrdí, že jazyk aplikácie bol zmenený.