Zásady ochrany osobních údajů

v1.0 / 2022-07-06

Aktualizováno dne 7. června 2022

Abychom zabránili jakýmkoli pochybnostem, rádi bychom vás upozornili, že údaje generované při používání aplikace a služeb, jako jsou měření a výsledky testů, jsou uloženy pouze lokálně a na vašem zařízení. Společnost Tilak Healthcare nemá k měřením a výsledkům testů přístup, a proto jsou vyloučeny z oblasti působnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Ve společnosti Tilak Healthcare bereme ochranu vašich osobních údajů (dále jen „údaje“ nebo uživatelské údaje“) velmi vážně.

Jako správce údajů společnost Tilak Healthcare v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů shromažďuje, ukládá a používá vaše uživatelské údaje, když si stahujete aplikaci OdySight Care™ (dále jen „aplikace“) k testování vaší zrakové ostrosti (dále jen „služby“). Společnost Tilak Healthcare uchovává vaše údaje bezpečně a zpracovává je v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je vysvětlit, jaké údaje jsou shromažďovány, jak jsou shromažďovány, pro jaké účely je bude společnost Tilak Healthcare používat a uchovávat a jaký je právní základ pro jejich zpracování. Rovněž stanovují vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich údajů společností Tilak Healthcare.

Pokud nechcete, aby společnost Tilak Healthcare shromažďovala, ukládala, používala nebo zpracovávala vaše údaje způsobem, který je popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebudete moci přistupovat k aplikaci, ani používat naše služby. Těmito Zásadami ochrany osobních údajů se řídí všechny služby.

JAKÉ ÚDAJE SE SHROMAŽĎUJÍ A JAK
Při registraci nebo stažení aplikace jsou shromažďovány určité osobní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, rok narození, pohlaví a další údaje o účtu (datum vytvoření účtu, ID zařízení, číslo licenčního klíče). Z bezpečnostních důvodů budete také vyzváni k vytvoření jedinečného hesla, které bude také registrováno. Kromě toho bude společnost Tilak Healthcare shromažďovat údaje, jakmile vznesete dotaz na naše služby. 

Když používáte služby, aplikace od vás automaticky a přímo shromažďuje následující údaje:

 • Telefonní číslo pro odesílání (i) automatické textové zprávy obsahující přístupový kód (bezplatně), který vám umožní používat aplikaci, a (ii) týdenní oznámení o používání aplikace;
 • Když nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace (včetně uživatelské podpory), shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, pro účely školení a dodržování provozních předpisů, jak je popsáno níže;
 • Údaje, které poskytnete, když požádáte o pomoc naše oddělení podpory (jako jsou protokoly chatu a tikety uživatelské podpory);
 • Další údaje, které nám poskytnete (například informace použité k identifikaci ztraceného e-mailového účtu, příjmení, jméno, telefonní číslo);
 • Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte aplikaci a/nebo službu, mohou být shromažďovány informace o zařízení (IP adresa vašeho zařízení, země, operační systém, informace o prohlížeči, včetně typu prohlížení a jazyka, který upřednostňujete, model vašeho zařízení, nastavení zařízení a informace o síti); 
 • Informace o průběhu testů nebo informace, které poskytnete o tom, jak používáte aplikaci nebo služby (provedené testy, testované oči, datum a čas testu);
 • Soubory cookie nebo podobné technologie na našich webových stránkách, které společnosti Tilak Healthcare pomáhají poskytovat vám přizpůsobené zkušenosti na základě vašich návyků při prohlížení. Další informace o tom, jak jsou soubory cookie používány a čím jsou, naleznete v sekci Soubory cookie na našich webových stránkách;
 • Při přihlášení se k odběru zpravodaje (příjmení, jméno a kontaktní údaje).

Aplikace shromažďuje pouze dostatečné relevantní údaje, které se omezují na níže uvedené účely.
PRÁVNÍZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ
Právní základ společnosti Tilak Healthcare pro používání, zpracování, uchovávání a zveřejňování vašich údajů zahrnuje:

(i) Povinnosti společnosti Tilak Healthcare v souladu s podmínkami používání, které se vztahují na poskytování služeb, 

(ii) váš souhlas (který lze kdykoli odvolat kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Tilak Healthcare na níže uvedené adrese),

(iii) Legitimní obchodní potřeby společnosti Tilak Healthcare, které zahrnují mimo jiné poskytování služeb a dostupnost aktuálních kontaktních údajů, aby s vámi mohla společnost Tilak Healthcare komunikovat, záruku dodržování platných zásad pro zajištění kvality společnosti Tilak Healthcare, a

(iv) soulad s požadavky právních předpisů.

Společnost Tilak Healthcare zpracovává vaše údaje pro následující účely:

 1. Pro sledování toho, jak používáte služby, což společnosti Tilak Healthcare pomáhá dozvědět se více o vašich testech a pochopit vaše preference a trendy, aby mohla přizpůsobit vaše zkušenosti a/nebo četnost testů (například navrhnout testování druhého oka namísto již testovaného, navrhnout jiný typ testu) — Toto zpracování je nutné pro řádné plnění smlouvy (podmínek použití), která s vámi byla uzavřena.
 2. Interní školení a dodržování provozních předpisů — Toto zpracování údajů je nutné pro řádné plnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena. Máme také oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možné služby.
 3. Identifikace a oprava poruch a chyb služby — Toto zpracování údajů je nutné pro řádné plnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena. Máme také oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší služby, jaké můžeme.
 4. Pro správu, analýzu, statistiku, výzkum a optimalizaci — Máme oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možnou službu.
 5. Pro provádění analýz na podporu obchodní analýzy a provozu, usnadnění vývoje a zlepšování produktů a služeb společnosti Tilak Healthcare, pro personalizaci obsahu, poskytování reklamy a poskytování doporučení — Máme oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možnou službu.
 6. Pro vytváření statistik — Máme oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možnou službu.
 7. Pro dodržování všech regulačních a právních požadavků a reagování na všechny žádosti příslušných orgánů a agentur (ochrana údajů, zdravotnické prostředky, agentury pro odškodnění), soudů nebo jakéhokoli orgánu odpovědného za prosazování zákonů, předpisů nebo z jiných bezpečnostních důvodů — Zpracování údajů je nezbytné pro dodržení našich regulačních a zákonných povinností, pro vymáhání našich zákonných práv a pro ochranu práv třetích stran.
 8. Abychom vám mohli poskytovat podporu, komunikovat s vámi a odpovídat na všechny připomínky nebo dotazy, které jste odeslal/a podpoře Tilak Healthcare — Toto zpracování údajů je nutné pro řádné plnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena. Máme také oprávněný zájem na používání vašich údajů, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možné služby.
 9. Pro zpracování vašeho přihlášení k odběru našich zpravodajů a zasílání marketingových materiálů Tilak Healthcare elektronicky — S vaším předchozím výslovným souhlasem.
 10. Hostování dat poskytovatelem služeb Tilak Healthcare za účelem zabezpečit shromažďování, uchovávání a ukládání — Toto zpracování údajů je nezbytné pro řádné plnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena, a také pro dodržování našich regulačních a zákonných povinností s ohledem na hostování údajů.
 11. Anonymizace vašich údajů pro účely statistické analýzy — Oprávněný zájem na anonymizaci údajů, pokud pro provádění statistických analýz používání aplikace z hlediska pohlaví nebo věku není nutný žádný odkaz nebo spojení s danou osobou za účelem zlepšení aplikace a lepšího porozumění potřebám uživatelů, jakož i omezení dopadu bezpečnosti na shromážděné údaje a udržení odpovídající úrovně bezpečnosti.
JAK ÚDAJE UCHOVÁVÁME
Společnost Tilak Healthcare uchovává, používá a ukládá vaše údaje v souladu s nařízením GDPR po dobu, po kterou používáte služby, a po dobu, po kterou je to nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly vaše údaje shromážděny a zpracovány, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo po delší dobu, pokud je od společnosti Tilak Healthcare požadováno, aby tak činila v souladu se svými regulačními a zákonnými povinnostmi.

Pro vyřešení sporů nebo pro reakci na regulační nebo soudní požadavky může být zapotřebí delší doba uchovávání. V takovém případě budou shromážděné údaje uchovávány až do vyřízení požadavku a/nebo do uplynutí příslušné promlčecí lhůty. Společnost Tilak Healthcare pak může údaje bez dalšího upozornění zničit.
JAK ÚDAJE CHRÁNÍME
Společnost Tilak Healthcare zavedla bezpečnostní opatření, která chrání a pomáhají předcházet neoprávněnému přístupu, udržovat zabezpečení údajů a řádně používat údaje shromážděné prostřednictvím služeb.

Společnost Tilak Healthcare přijímá přiměřená opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným zveřejněním, pozměněním a zničením, a tuto povinnost stanovuje i svému poskytovateli hostingových služeb.

V případě narušení bezpečnosti, k němuž dojde ve službách a které se týká vašich údajů, vás společnost Tilak Healthcare neprodleně upozorní v souladu s pravidly nařízení GDPR pro oznamování narušení bezpečnosti údajů a k nápravě tohoto porušení přijme vhodná opatření.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje společností Tilak Healthcare nebo třetí stranou zneužívány, okamžitě nás informujte e-mailem na adresu dpo@tilakhealthcare.com.
VAŠE PRÁVA
Prohlašujete a zaručujete, že jsou všechny vaše údaje pravdivé a správné a že se vztahují k vám a ne k jiné osobě.

Společnost Tilak Healthcare můžete požádat o přístup k vašim údajům, o jejich opravu nebo smazání. V souladu s nařízením GDPR, pokud jste evropským uživatelem, můžete také požádat o omezení zpracování vašich údajů, vznést námitku proti jejich zpracování nebo uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Svá práva můžete kdykoliv uplatnit kontaktováním společnosti Tilak Healthcare na adrese dpo@tilakhealthcare.com nebo zasláním dopisu na adresu Tilak Healthcare, S.A.S, Data Protection Officer, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, France. Máte rovněž právo podat stížnost k odpovídajícímu dozorčímu orgánu pro ochranu údajů, jako je Commission Nationale de l 'Informatique et Libertés (CNIL).

Pokud jste již dříve souhlasil/a, abychom vám zasílali marketingová sdělení nebo jste se přihlásil/a k odběru zpravodajů společnosti Tilak Healthcare, můžete (i) svůj souhlas kdykoli odvolat kontaktováním společnosti Tilak Healthcare na adrese dpo@tilakhealthcare.com, nebo (ii) odběr odhlásit kliknutím na odkaz dostupný v každém sdělení a zpravodaji, které vám společnost Tilak Healthcare zaslala.

Pokud si přejete odmítnout používání souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie na webových stránkách společnosti Tilak Healthcare.

Upozorňujeme, že vaše jednání může ovlivnit fungování, služby a funkce aplikace. Společnost Tilak Healthcare vyžaduje k poskytování služeb některé z vašich údajů a jejich zpracování.

Vaše jednání může způsobit, že společnost Tilak Healthcare přestane tyto služby poskytovat. Pokud budou splněny následující podmínky, bude přístup k aplikaci resetován:

 • Pokud svůj souhlas odvoláte nebo požádáte o smazání svých údajů. V tomto případě společnost Tilak Healthcare vaše údaje již nebude používat ani zpracovávat. Upozorňujeme však, že v některých případech budeme muset vaše uložené údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů uchovávat, abychom mohli reagovat na regulační nebo soudní požadavky a zároveň plnit zákonné povinnosti a/nebo abychom byli schopni se bránit proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům během příslušných promlčecích lhůt. Společnost Tilak Healthcare si rovněž vyhrazuje právo uchovávat anonymní verzi těchto údajů.
 • V případě žádosti o omezení nezbytného zpracování vašich údajů společností Tilak Healthcare, nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování, v takovém případě vám společnost Tilak Healthcare nemusí být schopna poskytovat služby.

Aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat na vaše požadavky, a pokud má společnost Tilak Healthcare důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, může vás požádat o poskytnutí kopie oficiálního dokumentu prokazujícího vaši totožnost. Tato kopie bude bezpečně zničena do dvou (2) měsíců od obdržení a vyřízení vaší žádosti. Společnost Tilak Healthcare přezkoumá vaši žádost, a pokud nebude vyžadovat další šetření, odpoví vám do jednoho (1) měsíce. V takovém případě budete informováni.

Společnost Tilak Healthcare evropským uživatelům připomíná, že mají právo podat stížnost u Evropského inspektora ochrany údajů (CNIL pro uživatele se sídlem ve Francii).
SDÍLENÍ ÚDAJŮ
Za účelem provozování služeb mohou být vaše údaje předávány subjektům, dceřiným společnostem nebo subdodavatelům společnosti Tilak Healthcare, včetně poskytovatele hostingových služeb.

Společnost Tilak Healthcare může používat služby třetích stran, které mají omezený přístup k údajům, které byly zbaveny informací o totožnosti, pro konkrétní účely, jako je správa, analýza, optimalizace, marketingová podpora, obecná podpora a analýza údajů. Tyto třetí strany jsou oprávněny používat vaše neidentifikovatelné údaje pouze pro tyto účely.

Společnost Tilak Healthcare může vaše údaje zpřístupnit, pokud (i) to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz a/nebo (ii) se údaje týkají činu nebo pokusu o čin, který by mohl způsobit újmu. Pokud to dovoluje zákon, omezí se v takovém případě zpřístupnění vašich údajů pouze na údaje, které je společnost Tilak Healthcare ze zákona povinna zpřístupnit.

V případě prodeje společnosti Tilak Healthcare nebo prodeje celého podniku anebo jeho části (včetně aplikace) mohou být vaše údaje předány kupujícímu, protože informace o uživateli jsou obvykle součástí převedených obchodních aktiv. 

Vaše údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Tilak Healthcare si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Zásady ochrany osobních údajů upravit. V případě, že společnost Tilak Healthcare provede v těchto Zásadách ochrany osobních údajů podstatné změny, budou tyto změny znovu zobrazeny v části „O aplikaci“ spolu s datem, kdy byly změny provedeny, jak je uvedeno v horní části stránky.

Proto vás žádáme, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času zkontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Pokud budete služby nadále používat i po jakýchkoli takových změnách, s těmito změnami výslovně souhlasíte. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, můžete se rozhodnout služby nepoužívat nebo aplikaci odinstalovat. Chcete-li získat další informace o provedených změnách, zašlete svou žádost na adresu supportCZ@odysightcare.app.
ODDĚLITELNOST
Bude-li některé ustanovení nebo část některého ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů shledána soudem s příslušnou jurisdikcí jako nevymahatelná nebo neplatná, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost platné části tohoto ustanovení a/nebo ostatních ustanovení.
KONTAKT
Máte-li jakékoli otázky, připomínky nebo obavy týkající se Zásad ochrany osobních údajů a/nebo postupů pro ochranu vašich údajů, obraťte se prosím na pověřence osobních údajů: Tilak Healthcare, Attention: Data Protection Officer, 74 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, France, e-mail: dpo@tilakhealthcare.com.