Za jakých podmínek mám testy provádět?
Aby bylo možné získat srovnatelné výsledky jednotlivých testů, je důležité, aby byly testy prováděny za co nejlepších podmínek. Během každého testu aplikace neustále kontroluje:

  • Okolní jas. Ujistěte se, že testy provádíte v dobře osvětlené místnosti, aniž by na vaši tvář nebo zařízení přímo zářil zdroj světla. Jste-li v místnosti, která je příliš tmavá nebo příliš jasná, aplikace vás vyzve, abyste se k provedení testu přesunuli jinam.
  • Vaše vzdálenost od obrazovky. Během testů OdySight Care by měl být váš obličej od obrazovky ve vzdálenosti 35 až 45 cm. Tato vzdálenost je kontrolována před zahájením testu a v jeho průběhu.

Pokud není okolní jas nebo vzdálenost od obrazovky správná, budete vyzváni k přemístění na jiné místo, abyste zajistili pro provedení testu zraku co nejlepší podmínky.

Pokud máte obtíže udržet přístroj ve správné vzdálenosti, ujistěte se, že ho umístíte na stabilní povrch. Pokud máte problém s detekcí obličeje, nezapomeňte zakrýt druhé (netestované) oko rukou ve vodorovné poloze, nikoli ve svislé.